Ψήνεσαι;

Kείμενο: Γιώργος Ιατρίδης
Φωτογραφία: Γιώργος Ιατρίδης